Samen aan de slag voor een vitale en duurzame regio!

Wist u dat...

  • Wist u dat het vanuit het klimaatakkoord een verplichting is dat iedere gemeente (in samenwerking met de gemeenten uit de regio) een plicht heeft om aan de slag te gaan met het opwekken van grootschalige energie?
  • Wist u dat het buitengebied van West Maas en Waal en Druten hier goed schikt voor is?
  • Wist u dat de kans zeer groot is dat er in het buitengebied van West Maas en Waal windmolens en zonneweides zullen verrijzen?
  • Wist u dat als we niet de handen ineen slaan als inwoners het grote geld gaat naar buitenlandse investeerders?
  • Wist u dat het mogelijk is om de regie in dit proces alsmede de opbrengsten hieruit lokaal te houden?

Als u hierboven één of meerder malen nee hebt geantwoord, dan wist u waarschijnlijk ook niet dat er sinds oktober 2019 twee gebiedscoöperaties; Vitaal West Maas en Waal en Vitaal Druten actief zijn. Deze gebiedscoöperaties hebben als doel om bij wind- en zonprojecten de regie in lokale handen te houden en te zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale gemeenschap.