Doel Coöperaties

Doel Coöperaties

De gebiedscoöperaties Vitaal Druten en Vitaal West Maas en Waal hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het maximale voor de regio uit de grootschalige energieprojecten halen die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Dit willen we doen door de regie in eigen handen te nemen, door het maken van een compleet gebiedsplan waar we de beste locaties en inpassingsmogelijkheden zullen zoeken.

Hierbij is het standpunt dat het buitengebied van Maas en Waal niet verpauperd mag worden, waarbij het minder prettig wonen werken en recreëren is. De lasten liggen in de regio dus de lusten moeten ook in de regio blijven. Er zal een vitaal buitengebied gecreëerd moeten worden door middel van een omgevingsfonds, wat gevuld zal worden door een bijdrage uit de lokale energieprojecten. Onder een vitaal buitengebied verstaan we een buitengebied met beperkte leegstand, ontwikkelruimte voor de agrarische sector . Kortom een gebied waarin boeren, burgers en bedrijven het prettig vinden om te ondernemen, te wonen en te recreëren.