Impressie presentatie 19 april 2021

Impressie presentatie “Vitaal Druten” op 19 april 2021 aan bevolking gemeente Druten.

Na aankondiging in de Maas en Waler konden inwoners van de gemeente Druten zich inschrijven  voor een presentatie op maandag 19 april. Hiervoor hebben zich ongeveer 30 inwoners aangemeld. Helaas is het niet iedereen gelukt om in te loggen op het juiste moment. In coronatijd moeten de organisatie zich er mee behelpen.

Aan de hand van een PowerPoint gaf Geert van Bergen als voorzitter van de Coöperatieve vereniging  en gesteund door de secretaris Chris van Rossum een uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis, de stand van zaken en een inkijk op de volgende stappen die gezet moeten worden. De bedoeling was om enerzijds begrip te krijgen voor de opgezette projecten in de gemeente, anderzijds om meer mensen te betrekken bij de verdere uitwerking en invulling van de plannen.

De doelstelling is om zowel de lusten als de lasten binnen de regio te houden. Participatie heeft al plaatsgevonden door een werkgroepje die de ecologische aspecten bekeken heeft. Door inbreng van de omgeving zijn ook de oorspronkelijke plannen bijgesteld om zichthinder te voorkomen door hogere hagen, verplaatsingen van struikgewas en plaatsing van knotwilgen. Verder hebben de leden inbreng in de mogelijke vormen van financiële participatie en zij zijn straks ook de eersten die de kans krijgen om daadwerkelijk financieel te participeren. Tenslotte hebben ze ook inbreng in de besteding van de opbrengsten voor de lokale gemeenschap

De vergunningen zijn ingediend bij de gemeente en zullen in juli in de raad besproken worden. De hoop is in september een goedkeuring te bemachtigen. De komende periode worden er plannen gemaakt over het financiële gedeelte.

Vanuit de inbellers waren er geen echt kritische vragen. De meeste vragen gingen over het verdere verloop. Hoe de financiële afhandeling in zijn werk ging. Of er nog ideeën waren over windenergie. Een gegeven wat onherroepelijk bij SDE 2.0 weer aan de orde komt, omdat er in de regio een scheefgroei is tussen zon en wind. 

De opstelling van de zonnepanelen zijn ook dusdanig gekozen dat de 2 parken gelijkmatig over de dag hun energie leveren.  Maar deze zon is er niet altijd en zeker niet ’s nachts, mogelijk is er dan wel wind.

Wel was er de vraag waarom de coöperatie met de huidige projectontwikkelaars in zee zijn gegaan, en niet met de andere 7 die zich aangemeld hadden bij de Tender van de gemeente. Blijkbaar konden zij niet meegaan met de wensen zoals in de doelstelling van de vereniging geformuleerd.

In de link “Presentatie Vitaal Druten 19 april” de presentatie zoals bij de digitale meeting getoond en besproken is.