Wist u dat…

Wist u dat...

  • Wist u dat het vanuit het klimaatakkoord een verplichting is dat iedere gemeente (in samenwerking met de gemeenten uit de regio) een plicht heeft om aan de slag te gaan met het opwekken van grootschalige energie?
  • Wist u dat het buitengebied van West Maas en Waal en Druten hier goed schikt voor is?
  • Wist u dat de kans zeer groot is dat er in het buitengebied van West Maas en Waal windmolens en zonneweides zullen verrijzen?
  • Wist u dat als we niet de handen ineen slaan als inwoners het grote geld gaat naar buitenlandse investeerders?
  • Wist u dat het mogelijk is om de regie in dit proces alsmede de opbrengsten hieruit lokaal te houden?

Als u hierboven één of meerder malen nee hebt geantwoord, dan wist u waarschijnlijk ook niet dat er sinds oktober 2019 een gebiedscoöperatie; Vitaal West Maas en Waal  actief is. Deze gebiedscoöperatie heeft als doel om bij wind- en zonprojecten de regie in lokale handen te houden en te zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

Achtergrond informatie

  • Wist u dat het vanuit het klimaatakkoord een verplichting is dat iedere gemeente (in samenwerking met de gemeenten uit de regio) een plicht heeft om aan de slag te gaan met het opwekken van grootschalige energie?
  • Wist u dat het buitengebied van West Maas en Waal en Druten hier goed schikt voor is?
  • Wist u dat de kans zeer groot is dat er in het buitengebied van West Maas en Waal windmolens en zonneweides zullen verrijzen?
  • Wist u dat als we niet de handen ineen slaan als inwoners het grote geld gaat naar buitenlandse investeerders?
  • Wist u dat het mogelijk is om de regie in dit proces alsmede de opbrengsten hieruit lokaal te houden?

Als u hierboven één of meerder malen nee hebt geantwoord, dan wist u waarschijnlijk ook niet dat er sinds oktober 2019 een gebiedscoöperatie; Vitaal West Maas en Waal actief is. Deze gebiedscoöperatie heeft als doel om bij wind- en zonprojecten de regie in lokale handen te houden en te zorgen dat de opbrengsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

De ZLTO heeft in 2019 met haar leden  een mogelijk potentieel gevaar geconstateerd. Grootschalige energieprojecten in handen van externe investeerders in een verpauperd buitengebied waarin het minder prettig wonen, werken en recreëren is, waarbij de lasten in de regio blijven en de lusten verdwijnen. De oplossing is een gebiedscooperatie. Nadrukkelijk geen energiecooperatie. Waarbij een energiecooperatie zich inzet om gezamenlijk energieprojecten te realiseren, gaan wij een stap verder. We hebben ook oog voor de leefomgeving en de vitaliteit van het buitengebied. Onder een vitaal buitengebied verstaan we een buitengebied met beperkte leegstand, ontwikkelruimte voor de agrarische sector . Kortom een gebied waarin waarin boeren, burgers en bedrijven het prettig vinden om te ondernemen, te wonen en te recreëren.

Bestuurders Vitaal West Maas en Waal ad interim:

Jan van Lent, voorzitter. Melkveehouder en fruitteler – Alphen
Chris van Rossum, Secretaris. Ex-melkveehouder – Maasbommel
Jan Willem Jaspers, penningmeester, Varkenshouder – Boven Leeuwen
Miriam Beijer, Bestuurder.

Bestuurders Vitaal Druten ad interim:

Geert van Bergen, voorzitter. Melkveehouder en Varkenshouder –  Puiflijk
Chris van Rossum, Secretaris. Ex-melkveehouder – Maasbommel
Marianne Teunissen. Fruitteler – Horssen. 

Lidmaatschap

Lidmaatschap is toegankelijk voor ieder natuurlijk persoon woonachtig in Druten of West Maas en Waal. Kosten: eenmalig  EUR 100 en er wordt een actieve bijdrage gevraagd.

Wat krijg je?

*Stem in gebiedsontwikkeling

*Stem in voorwaarden verdeling energieopbrengsten

* Eerste mogelijkheid om financieel te participeren

 

Per 1 juli ca 150 leden

Inschijfformulier lidmaatschap